UAB „Finjola“ pradėjo įgyvendinti projektą „Plėsti UAB „Finjolą“ vykdomą veiklą įgyvendinant „verslas-verslui“ sukuriant modelį“.

Projekto tikslas: didinant neformalių iniciatyvų pasiūlą padėti Ukmergės miesto VVG teritorijos darbingiems gyventojams, bei jauno verslo subjektams lengviau integruotis tiek į darbo, tiek į bendrą ekonomikos rinką.

Uždavinys: Mažinti nedarbo lygį Ukmergės mieste didinant gyventojų verslumą ir skatinant ekonomikos augimą.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.