KVIETIMAS Į KOMPETENCIJŲ UGDYMO RENGINIUS
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius įgyvendina projektą
“Nelaimių vadybos modelio kūrimas Ukmergės gyventojams”.
Projekto tikslas – stiprinti Ukmergės miesto gyventojų, ypač asmenų su negalia, socialinę integraciją ir
vystyti socialinių paslaugų įvairovę.
2021 m. birželio 10 d.; 11 d.; 17 d. ir 18 d. organizuojami kompetencijų ugdymo renginiai siekiant įgyti
specifines, su psichologiniu atsparumu susijusias asmenines ir (arba) grupines kompetencijas.
Jei Jūs priklausote nors vienai iš nurodytų tikslinių grupių prašome registruotis!!!
TIKSLINĖ GRUPĖ:
1. daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai
vaikai ir įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki 14 metų;
2. nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo,
geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);
3. neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;
4. vaikai su negalia;
5. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar
visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
6. asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas);
7. vaikai iki 18 metų amžiaus (nepilnamečiai vaikai priklausantys socialinės rizikos šeimoms),
Visomis dienomis bus aptariamos tos pačios temos, todėl prašome pasirinkti Jums patogią datą.
Kompetencijų ugdymo renginiai vyks Ukmergės tolerancijos centre, adresu Vasario 16-osios g. 11,
Ukmergė.
Renginių pradžia 9.00 val. Trukmė 8 val.

Lektorė – Dr. Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė
Registracija: el. paštu – a.kanapeckaite@eip.lt arba tel. +370 613 84159
SVARBU – renginių registracijos metu prašome turėti galimybių pasą (asmenims iki 16 metų netaikoma)
RENGINIŲ METU PRIVALOMA DĖVĖTI APSAUGINES KAUKES