Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija buvo pradėta rengti 2022 spalio mėnesį kviečiant visus teikti projektines idėjas. 2023 metų kovo 30 dieną strategijos projektas patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės taryboje. 2023 metų birželio 27 dieną Vilniaus regionų plėtros taryba patvirtino, kad Ukmergės miesto vietos veiklos grupės parengtas vietos plėtros strategijos projektas atitinka  2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano 1 tikslą „Mažinti ekonominius netolygumus“ ir 3 tikslą „Mažinti socialinę atskirtį“

2023 metų liepos 19 dieną  po gautų pastabų išanalizavimo bei vietos plėtros strategijos korekcijų atlikimo, strategijos viešo aptarimo ir pristatymo visuomenei, patvirtinta Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2024-2028 metų vietos plėtros strategija.

Su strategija galite susipažinti paspaudę čia.