Informuojame, kad 2020 metų kovo 26 dieną visuotiniame Ukmergės miesto vietos veiklos grupės susirinkime (kuris vyko el. būdu) buvo patvirtinta Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė 2019 metų ataskaita.metine miesto ataskaita