20 Lap 2023

Ukmergės miesto vietos veiklos grupė atliko parengtos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2024-2027 metų vietos plėtros strategijos“ korekcijas

Ukmergės miesto vietos veiklos grupė atliko parengtos „Ukmergės miesto 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos“ korekcijas pagal naujai patvirtintas LR Vidaus reikalų ministerijos gaires.

Su parengtos vietos plėtros strategijos projektu galite susipažinti Ukmergės miesto vvg strategija_Projektas_2023 11 20

Kviečiame visus iki 2023 metų gruodžio 01 (iki 24.00 val.) teikti pastabas ir pasiūlymus (el. p. ukmergesmiestovvg@gmail.com )

17 Lie 2023

UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“.

Projekto tikslas: Parengti Ukmergės miesto vietos gyventojų, organizacijų ir įstaigų problemomis ir poreikiais grįstą vietos plėtros strategiją.

Rengiant vietos plėtros strategiją bus įgyvendinamas BIVP principas bei sprendžiamos problemos:

  • skurdo mažinimo ir bendruomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą;
  • sveikatos ir sveikos gyvensenos problemos;
  • švietimo problemos.

Iš viso projektui įgyvendinti skirta 10 000,00 eur. iš jų:

ES lėšos 5 000 eur.

VB lėšos 5 000 eur.

Projekto veikla: Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 birželis  – 2023 spalis

Taip pat dėl informacijos galite kreiptis el. paštu ukmergesmiestovvg@gmail.com arba tel. +370 607 79126

Informaciją parengė Ukmergės miesto VVG

15 Gru 2021

UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS KEITIMAS

2014-2020 metų ES sanglaudos politikoje kaip vienas iš naujų galimų politikos  įgyvendinimo būdų yra numatyta Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP), kuri apibūdina netradicinę „iš apačios į viršų“ grindžiamą plėtros politiką. Įgyvendinant BIVP, iniciatyvos imasi vietos gyventojai, kurie užmezga vietos partnerystės ryšius, parengia ir įgyvendina integruotos plėtros strategiją, kuria siekiama ne vien atsverti bendruomenės problemas, bet ir stiprinti jos pačios socialinius, aplinkos bei ekonominius pranašumus, pasinaudoti jos turtais.

Ukmergės miesto vietos veiklos grupė įgyvendina Ukmergės miesto vietos plėtros strategiją, finansuojamą iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

Pasinaudojant BIVP modeliu ir įgyvendinant Ukmergės miesto VVG vietos plėtros strategiją, siekiama padėti spręsti konkrečias miesto problemas, išnaudojant pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios potencialą, prisidėti prie miesto plėtros proceso.

Vietos projektų įgyvendinimui skiriama – 352 751,25 eur.

Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministerijos rekomendacija ir 2015 metų gruodžio 11 įsakymu Nr. 1V-922 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ inicijavome Vietos plėtros strategijos Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimą sumažinant strategijos veiksmams skirtą finansavimą atsižvelgiant į nepanaudotas lėšas – 14 931,30 eur., nepanaudotos lėšos 1.2.1. Veiksmui: Organizuoti sociakultūrines, psichosocialines, savipagalbos ir kitas veiklas, susijusias su darbingo amžiaus pabėgėlių ir jų šeimų integracija į visuomeninį Ukmergės miesto gyvenimą, bei sumažinant produkto rodiklio reikšmę iki 16 projektų.

 

07 Bir 2021

KVIETIMAS Į KOMPETENCIJŲ UGDYMO RENGINIUS
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius įgyvendina projektą
“Nelaimių vadybos modelio kūrimas Ukmergės gyventojams”.
Projekto tikslas – stiprinti Ukmergės miesto gyventojų, ypač asmenų su negalia, socialinę integraciją ir
vystyti socialinių paslaugų įvairovę.
2021 m. birželio 10 d.; 11 d.; 17 d. ir 18 d. organizuojami kompetencijų ugdymo renginiai siekiant įgyti
specifines, su psichologiniu atsparumu susijusias asmenines ir (arba) grupines kompetencijas.
Jei Jūs priklausote nors vienai iš nurodytų tikslinių grupių prašome registruotis!!!
TIKSLINĖ GRUPĖ:
1. daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai
vaikai ir įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki 14 metų;
2. nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo,
geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);
3. neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;
4. vaikai su negalia;
5. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar
visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
6. asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas);
7. vaikai iki 18 metų amžiaus (nepilnamečiai vaikai priklausantys socialinės rizikos šeimoms),
Visomis dienomis bus aptariamos tos pačios temos, todėl prašome pasirinkti Jums patogią datą.
Kompetencijų ugdymo renginiai vyks Ukmergės tolerancijos centre, adresu Vasario 16-osios g. 11,
Ukmergė.
Renginių pradžia 9.00 val. Trukmė 8 val.

Lektorė – Dr. Gintarė Grybauskaitė-Kaminskienė
Registracija: el. paštu – a.kanapeckaite@eip.lt arba tel. +370 613 84159
SVARBU – renginių registracijos metu prašome turėti galimybių pasą (asmenims iki 16 metų netaikoma)
RENGINIŲ METU PRIVALOMA DĖVĖTI APSAUGINES KAUKES

22 Gru 2020

Baigiasi dar vieni metai! Tai buvo ypatingi metai, pilni iššūkių ir atkaklaus darbo.Tik pasitikėdami savimi ir veikdami drauge, mes visada būsime stipresni ir eisime į priekį. Tegu šios Šv. Kalėdos būna Ypatingai prasmingos, o namuose ir mintyse sklinda ramybė!

 

 

 

  

04 Bir 2020

Pradėtas įgyvendinti projektas

UAB „Finjola“ pradėjo įgyvendinti projektą „Plėsti UAB „Finjolą“ vykdomą veiklą įgyvendinant „verslas-verslui“ sukuriant modelį“.

Projekto tikslas: didinant neformalių iniciatyvų pasiūlą padėti Ukmergės miesto VVG teritorijos darbingiems gyventojams, bei jauno verslo subjektams lengviau integruotis tiek į darbo, tiek į bendrą ekonomikos rinką.

Uždavinys: Mažinti nedarbo lygį Ukmergės mieste didinant gyventojų verslumą ir skatinant ekonomikos augimą.

Projektas įgyvendinamas pagal Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


1. PHPSESSID Naudojamas atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. Kol įjungta naršyklė
2. euCookie Naudojamas išsaugoti slapukų sutikimo sąlygoms. 30 dienų

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti