UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos parengimas“.

Projekto tikslas: Parengti Ukmergės miesto vietos gyventojų, organizacijų ir įstaigų problemomis ir poreikiais grįstą vietos plėtros strategiją.

Rengiant vietos plėtros strategiją bus įgyvendinamas BIVP principas bei sprendžiamos problemos:

  • skurdo mažinimo ir bendruomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą;
  • sveikatos ir sveikos gyvensenos problemos;
  • švietimo problemos.

Iš viso projektui įgyvendinti skirta 10 000,00 eur. iš jų:

ES lėšos 5 000 eur.

VB lėšos 5 000 eur.

Projekto veikla: Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 birželis  – 2023 spalis

Taip pat dėl informacijos galite kreiptis el. paštu ukmergesmiestovvg@gmail.com arba tel. +370 607 79126

Informaciją parengė Ukmergės miesto VVG