Kviečiame miestų vietos veiklos grupes ir vietos bendruomenes parašyti savo nuomonę dėl naujo BIVP 2021-2027 m.etapo.
Vidaus reikalų ministerija š. m. liepos 11 d. Miestų vietos veiklos grupių tinklo, Vietos veiklos grupių tinklo, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos, kitų nevyriausybinių organizacijų ir verslo asociacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, mokslo bendruomenės, suinteresuotų valstybės institucijų, įstaigų atstovams pristatė pirminius pasiūlymus dėl galimų 2021-2027 m. Europos Sąjungos investavimo krypčių taikant bendruomenės inicijuotą vietos plėtros metodą ir kvietė diskusijos dalyvių pateikti nuomonę dėl jų (diskusijų medžiaga pridedama).

Vidaus reikalų ministerija toliau tęs diskusijas dėl 2021-2027 m. bendruomenės inicijuotos vietos plėtros su vietos veiklos grupėmis, kitais partneriais ir valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis.

Kviečiame prisidėti prie bendruomenės inicijuotos vietos plėtros kūrimo – pastebėjimus Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymams, savo pasiūlymus dėl investavimo krypčių ateinančiuoju periodu siūlome siųsti el. paštu silvestra.miskiniene@vrm.lt.

Šaltinis